Pracovní úraz

Pomůžeme Vám získat finanční odškodnění za úraz vzniklý při výkonu zaměstnání nebo za nemoc z povolání. Zaměstnavatel je pro takové případy ze zákona pojištěn a Vaše odškodnění bude uhrazeno pojišťovnou. Podmínkou pro získání odškodnění je zajištění dostatečných důkazů o vzniku a okolnostech pracovního úrazu.

Pokud se Vám přihodil pracovní úraz a zaměstnavatel se zprošťuje odpovědnosti a nechce se vyplacením pojistné události zabývat, je v této fázi již nutné obrátit se na odborníky – advokáty. V případě potřeby bude advokát řešit vyplacení náhrady za újmu na zdraví z pracovního úrazu soudní cestou, a to pouze za předpokladu kladného vyřízení ve prospěch poškozeného. To vše za součinnosti poškozeného.

shutterstock_307341407

↵ zpět na hlavní stránku