Druhy odškodnění

V případě úrazu zajišťujeme vyplacení následujících druhů odškodnění:

  • bolestné, tj. kompenzace za utrpěné zranění
  • náhrada za ztížení společenského uplatnění, tj. kompenzace za trvalé následky úrazu
  • náhrada nákladů spojených s léčbou
  • pravidelné peněžité dávky za ztrátu na výdělku či na důchodu

V případě úmrtí mají pozůstalí nárok na jednorázové finanční odškodnění a dále též případně na výživné ve formě pravidelných dávek.

Odškodnění za dopravní nehody a pracovní úrazy je hrazeno pojišťovnou viníka nehody či pojišťovnou zaměstnavatele.

Veškeré nároky je možné uplatňovat i zpětně, a to až čtyři roky ode dne, kdy došlo k úrazu.

↵ zpět na hlavní stránku