Ceny za naše služby

Cena za naše služby je s klientem vždy předem projednána a je uvedena v písemné smlouvě, kterou s klientem podepisujeme.

V naprosté většině případů inkasujeme odměnu za naše služby pouze v případě úspěšného vyřešení případu, tedy až po vyplacení finančního odškodnění klientovi.

↵ zpět na hlavní stránku